Een blog is nuttig en heeft verschillende doelen. Als je een blog, of nog beter een reeks blogs, wilt plaatsen denk dan eerst na over wat je er mee wilt bereiken. Dat kunnen zaken zijn als:

 • Je expert status over een bepaald onderwerp belichten
 • Aandacht vragen voor een invalshoek die mensen aan het denken zet
 • Een discussie en dus reacties uitlokken
 • Aandacht vragen voor jouw stokpaardjes
 • Duidelijk maken waar jij als persoon “van bent”
 • Je SEO opvijzelen
 • Een bepaald onderwerp aan de orde brengen in een aangescherpt daglicht

De opbouw van een blog is altijd als volgt:

 • Maak duidelijk welk issue je wilt adresseren, geef aan wat daar mee aan de hand is. Je kunt wat dat betreft bijvoorbeeld inspelen op actualiteiten of een trending toppic en daar jouw standpunt over toelichten.
 • Vervolgens geef je aan wat de consequenties kunnen zijn van dat issue, welke kant het op zou kunnen gaan. Je gaat als het ware het issue aanscherpen, dat kan door uitvergroting of dramatisering.
 • Speel in op jouw visie op een bepaald issue dat gerelateerd is aan je business. 
 • Geef je aan hoe jij een bepaald probleem zou aanpakken.

Een blog kan interessant worden als je een maatschappelijk thema bij de kop pakt. Dat mag er een zijn waarvan het niet meteen duidelijk is wat die te maken heeft met jouw business of expertise. Vervolgens ga je de parallel leggen met jouw ding en ga je duidelijk maken wat het verband is tussen dat thema en jouw expertise.

Expertise kun je overigens breed zien. Een leuk voorbeeld van breed in dit kader is Joep van het Hek. Hij pakt veelal maatschappelijke issues bij de kop en zoekt grenzen op door te polariseren en te dramatiseren. Hij laat mensen in de breedte nadenken en het verschijnsel van andere kanten bekijken. De invalshoek waar je op uitkomt valt altijd samen met datgene wat Joep over zichzelf wil afroepen. De blogs van hem zijn authentiek en dat maakt het sterk, zijn verhaal is altijd herleidbaar op zijn persoon.

Tot slot: een blog moet kort en krachtig zijn.  Of dit ook interessant genoeg is voor andere lezers is de vraag, dat is een gok. De reacties zullen het uitwijzen.

Inspiratie

Wat ik zoal meemaak in mijn opdrachten
Volg mij
Waarom ben ik profileringsexpert?

Waarom ben ik profileringsexpert?

Opeens werd ik geconfronteerd met de vraag: waarom mag jij jezelf profileringsexpert noemen? Daar moest ik even voor gaan zitten. In deze blog geef ik de nodige onderbouwingen maar ik heb er nooit examen voor gedaan.

Merkopstelling wint terrein in de wereld van Branding

Merkopstelling wint terrein in de wereld van Branding

Er zijn vele methoden om een merkvraagstuk te benaderen. Er is slechts één methode die volledig is gericht op het gebruik van intuïtie. Dat is de methode die Wim Jurg Ph.D. ontwikkeld heeft en die merkprofessionals eigen kunnen maken via de Basisopleiding Merkopstelling. In januari 2021 start jaargang 5 in het strandhotel Nulde.

Je merk dat ben jij

Je merk dat ben jij

Als je een eenmanszaak runt krijg je te maken met de vraag: hoe ga ik dat als merk profileren? Veel ondernemers vinden dat lastig en hebben er moeite mee een goed beeld van zichzelf als merk naar buiten te brengen. In workshops en lezingen die Rob Overgaauw geeft worden deze vragen indringend behandeld. Wat is jouw persoonlijke zeggingskracht? Hoe diep moet je graven? Hoe kwetsbaar stel je je op? Wat wil de markt van je weten? Wanneer ben je woest aantrekkelijk? Deze blog benadrukt het belang van deze gewetensvragen en wat de antwoorden daarop opleveren.

CONTACT

Rob Overgaauw
06 - 22 99 48 04
info@robovergaauw.nl

ARCHIEF