sprekerscafegouda

Een goede spreker onderscheidt zich door een reeks eigenschappen en vaardigheden die hem of haar in staat stellen om effectief en boeiend te communiceren met het publiek. In deze blog bespreken we de belangrijkste punten die een spreker moet beheersen om succesvol te zijn. Hieronder zijn de punten geclusterd in samenhangende categorieën, aangevuld met inzichten van Toastmasters International.

 1. Interactie en publieksgerichtheid

 1. De juiste balans tussen zenden en ontvangen: Betrek het publiek actief door ruimte te geven voor interactie en vragen.
 2. Contact maken met het publiek: Maak oogcontact, benoem specifieke personen en stimuleer interactie.
 3. Empathie en inlevingsvermogen: Stem de boodschap af op de behoeften en gevoelens van het publiek.
 4. Betrokkenheid van alle publieksleden: Stel vragen aan verschillende delen van de zaal en bouw interactieve elementen in.
 5. Publieksgerichte houding: De spreker moet uitstralen dat het om het publiek gaat, niet om zichzelf.
 1. Structuur en inhoud

 1. Een goed gestructureerd verhaal: Een duidelijke en logische structuur helpt het publiek de informatie beter te begrijpen.
 2. Gebruik van storytelling: Vertel verhalen om complexe ideeën toegankelijk en memorabel over te brengen.
 3. Interessante en begrijpbare informatie: Bied relevante en begrijpbare informatie aan.
 4. Afwisseling tussen theorie en praktijk: Wissel theorie af met praktische oefeningen en vragen.
 5. Bewijsvoering: Onderbouw beweringen met wetenschappelijke of betrouwbare bronnen.
 6. Duidelijke doelstellingen voor de presentatie: Maak aan het begin duidelijk wat de doelstellingen zijn.
 7. Preview van de inhoud: Geef een korte preview van de te behandelen onderwerpen.
 1. Communicatietechnieken

 1. Goede articulatie: Zorg voor duidelijke en correcte articulatie.
 2. Juiste tone of voice en afwisselend stemgebruik: Pas de tone of voice aan bij het onderwerp en het publiek.
 3. Juiste stemvolume: Pas het stemvolume aan op de grootte van de ruimte.
 4. Gebruik van humor: Gebruik humor op een gepaste en respectvolle manier.
 5. Authenticiteit: Blijf authentiek en geloofwaardig.
 6. Vermijden van stopwoordjes: Vermijd stopwoordjes zoals “uh” en “eh”.
 7. Tempo van spreken: Houd een gebalanceerd tempo aan.
 8. Timing van pauzes: Gebruik pauzes strategisch om de impact van de boodschap te vergroten.
 9. Gebruik van handgebaren: Gebruik natuurlijke handgebaren om punten te benadrukken.
 1. Voorbereiding en flexibiliteit

 1. Goed time management: Houd de presentatie binnen de afgesproken tijd.
 2. Flexibiliteit: Speel in op onverwachte situaties.
 3. Persoonlijke ervaringen en voorbeelden: Deel persoonlijke ervaringen voor authenticiteit.
 4. Continu leren en verbeteren: Vraag en analyseer feedback om voortdurend te verbeteren.
 5. Tijdige repetitie: Oefen regelmatig en herhaal de presentatie.
 6. Oefenen voor de spiegel of met een publiek: Bouw zelfvertrouwen op door te oefenen.
 7. Aandacht voor details: Let op kledingkeuze en presentatiehulpmiddelen.
 8. Context en relevantie: Zorg dat de inhoud relevant is voor de context en het publiek.
 1. Gebruik van hulpmiddelen

 1. Gebruik van audiovisuele media: Gebruik audiovisuele hulpmiddelen om de presentatie te ondersteunen.
 2. Gebruik van technologie: Maak gebruik van moderne technologie zoals interactieve tools en live polls.
 3. Actief gebruik van ruimte: Benut de ruimte effectief voor dynamiek.
 4. Interculturele communicatie: Toon respect voor culturele verschillen.
 5. Voorkom jargon: Vermijd vakjargon tenzij het publiek het begrijpt.
 1. Inleiding en voorbereiding op vragen

 1. Een goede introductie van de spreker: Introduceer de achtergrond en expertise van de spreker. Wordt dat niet voor je gedaan door de organisator of gastheer, doe het dan zelf.
 2. Persoonlijke verbinding met het onderwerp: Benadruk de persoonlijke connectie met het onderwerp.
 3. Interesse wekken: Gebruik een boeiende anekdote of feit om interesse te wekken.
 4. Vooruitlopen op het belang van de presentatie: Benadruk waarom de presentatie belangrijk is voor het publiek.
 5. Voorbereiding op vragen: Anticipeer op mogelijke vragen en bereid duidelijke antwoorden voor.
 1. Rekening houden met (negatieve) vooroordelen

 1. Rekening houden met negatieve vooroordelen: Herken en adresseer mogelijke negatieve vooroordelen bij het publiek. Dit geldt ook voor opvattingen van mensen in het publiek die op bepaalde punten afwijken van jouw verhaal of visie. Gebruik empathie, betrouwbare bronnen, en anekdotes om vooroordelen of andersluidende meningen te neutraliseren en een open dialoog te creëren.

Toastmasters aanbevelingen

Toastmasters is een sprekers community die wereldwijd vertakt is. Haar doel is om mensen die daar belangstelling voor hebben een betere spreker te maken. Naast de bovengenoemde aspecten benadrukt zij het belang van:

 • Onderzoek naar het onderwerp: Zorg dat je het onderwerp grondig kent.
 • Persoonlijke verhalen en anekdotes: Gebruik persoonlijke verhalen om de boodschap te versterken.
 • Verbinding maken met het publiek: Spreek tot groepen alsof je tot individuen spreekt.
 • Positieve houding en geduld: Blijf positief en geduldig in je ontwikkeling als spreker.

Wie deze punten beheerst slaagt er doorgaans net alleen om effectiever te communiceren, maar ook een blijvende indruk achterlaten op het publiek​ . Bronnen(Toastmasters International)​​ (Toastmasters International)​​ (Toastmasters International)​​ (Six Minutes)​.