Inspiratie in blogs

Genoeg stof tot nadenken
Dit komt er kijken bij een biografische film

Dit komt er kijken bij een biografische film

Veel mensen zijn met hun biografie bezig en overwegen er een te laten maken of zelf te schrijven. Er zijn ook mensen die een biografische film laten maken. Rob Overgaauw is gespecialiseerd in het produceren van biografische films en vertelt hier in een notendop wat er bij komt kijken.

Hoe je met een Merkopstelling je purpose boven haalt

Wie zijn purpose weet heeft een sterke richtinggevende tool die duidelijkheid geeft over het pad dat bewandeld moet worden om de juiste bestemming te bereiken. zal minder snel verstrikt raken in de zoektocht van het leven. Dat geldt ook voor een personal brand. Daarom is het wijs om een treffende purpose te formuleren.

Hoeveel invloed hebben wij op onze biografie?

Hoeveel invloed hebben wij op onze biografie?

Een van de grote vragen is bepalen wij als mens zelf de koers van ons leven of bepaalt het leven dit voor ons en varen we mee op de stroom des levens. Ons in de illusie achterlatend dat we zelf in control zijn. Wat het ook is het eindresultaat is vanuit beide invalshoeken dat zich een biografie ontwikkelt.

Uw biografie op film laten zetten

Uw biografie op film laten zetten

Niet veel mensen beseffen dat het levensverhaal dat achter ze ligt heel mooi kan worden vastgelegd in een film. De biografische film is helemaal van deze tijd. Film is het nieuwe schrijven. In deze informatieve blog leest u alles wat er bij komt kijken en wat de aanpak is van De Film Van Je Leven.

Geschreven biografie versus gefilmde biografie

Geschreven biografie versus gefilmde biografie

Steeds meer particulieren zijn bezig met hun biografie. Er zijn verschillende manieren om aan een biografie te werken. De twee bekendste vormen zijn de geschreven biografie en de gefilmde biografie. Deze blog zet de voor- en nadelen van beide varianten op een rijtje.

Drie invalshoeken voor uitleg Biografisch interview

Drie invalshoeken voor uitleg Biografisch interview

In deze blog wordt uitleg gegeven over een biografisch interview. Vanuit drie perspectieven: wat is het, wat zijn de praktische kanten en hoe gaat het technisch in zijn werk. Het perspectief van waaruit deze vraag wordt beantwoord is de biografische film. De biografische film is de tegenhanger van de in boekvorm geschreven biografie.

Wat vertellen biografische interviews

Wat vertellen biografische interviews

Een biografisch interview is er op gericht om in relatief korte tijd zoveel mogelijk gevarieerde informatie over iemands leven naar boven te halen. De vragen die gesteld worden moeten uitnodigend zijn, rekening houden met zowel affectieve als cognitieve componenten. De lach en de traan moeten ruimte krijgen. DeFilmVanJeLeven is het nieuwe merk van biograaf Rob Overgaauw waarmee hij de biografische film toegankelijk wil maken voor veel mensen.

Waarom ben ik profileringsexpert?

Waarom ben ik profileringsexpert?

Opeens werd ik geconfronteerd met de vraag: waarom mag jij jezelf profileringsexpert noemen? Daar moest ik even voor gaan zitten. In deze blog geef ik de nodige onderbouwingen maar ik heb er nooit examen voor gedaan.

Waarom wint de Merkopstelling terrein in de wereld van Branding?

Er zijn vele methoden om een merkvraagstuk te benaderen. Er is slechts één methode die een merk met een holistische kijk benadert en ruimte geeft aan het gebruik van intuïtie. Dat is de methode die Wim Jurg Ph.D. ontwikkeld heeft en die merkprofessionals zelf kunnen leren via de Basisopleiding Merkopstelling. In deze blog wordt de methode nader verklaard en wordt informatie gegeven over de volgende ronde Basisopleiding Merkopstelling.

Je merk dat ben jij

Als je een eenmanszaak runt krijg je te maken met de vraag: hoe ga ik dat als merk profileren? Veel ondernemers vinden dat lastig en hebben er moeite mee een goed beeld van zichzelf als merk naar buiten te brengen. In workshops en lezingen die Rob Overgaauw geeft worden deze vragen indringend behandeld. Wat is jouw persoonlijke zeggingskracht? Hoe diep moet je graven? Hoe kwetsbaar stel je je op? Wat wil de markt van je weten? Wanneer ben je woest aantrekkelijk? Deze blog benadrukt het belang van deze gewetensvragen en wat de antwoorden daarop opleveren.