man geeft presentatie bij overhead

Stel je zelf de vraag eens: ben ik een duidelijk merk? Snappen mensen wat ik doe? Begrijpen de mensen die voor mij interessant zijn wat ik voor hun zou kunnen betekenen?

Kun je daar makkelijk antwoord op geven? En klopt dat ook met het beeld dat mensen krijgen als ze je naam googelen? Of navraag doen over jou in hun netwerk? Komt er dan een consistent plaatje uit? Heel interessant.

Een andere vraag, stel dat het antwoord dat je krijgt nog niet helemaal of zelfs helemaal niet bevredigend is:

Kun je de natuur een handje helpen?

Het antwoord op die laatste vraag is een volmondig ja. Gelukkig maar want dat is mijn missie waar ik straks over uitweid.

Die antwoorden krijg je vooral door het bewustzijn wie je ten diepste bent. Verder is het een kwestie van keuzes maken en consistent blijven. Discongruentie levert pijnpunten op en die zijn slecht voor je conversie, en dat schept verwarring. Beter is om eenvoud na te streven in alles wat je doet aan beeldvorming over jou of je merk, dan dat je moeite doet om je zelf op te dirken met allerlei futselarijtjes en tierelantijntjes.

 

Boekje open

Het zou wel heel erg betweterig zijn als ik dit soort tips aan anderen geef en de wijsneus uithang zonder het op mezelf projecteer. Practice what you preach zeggen ze niet voor niets en dat is een ware wijsheid. Daarom doe ik bij deze ook meteen een boekje open over mijzelf. En dan hebben we het over me, myself and I, oftewel het wezen dat zich in dit universum uitgeeft met de naam Rob Overgaauw. Die man die beweert dat hij zelf een wandelend merk is en dat wandelende heeft opgesplitst in twee sub-labels: ElevatorPitchOnline en DeFilmVanJeLeven.com

Drie pijlers waar alles om draait

Om een lang verhaal zo kort mogelijk te houden vertel ik meteen dat in alles wat ik doe met mijn praktijken er steeds drie pijlers zijn die de zaak bij elkaar houden. Wat ik er mee nastreef is consistentie. Deze drie pijlers komen werkelijk in alles terug in mijn dienstverlening en ik heb ze onder gebracht onder de noemers: identiteit, zeggingskracht en profileren.

Identiteit

Identiteit is een breed begrip, maar voor mij zijn de volgende toetsingsvragen hierin leidend:

Hoe goed ken je jezelf? Wat is je identiteit? Kun je dat duidelijk maken in termen van aspiraties? Levensmissie? Doelen? Kernwaarden? Idealen? Visie? Overtuigingen? Je beste, waardevolste en meest onderscheidende capaciteiten en kwaliteiten? Je grootste uitdagingen enz.

Weet je voor je zelf helder te maken wat je precies wilt volbrengen? Kun je dat in een missie vertalen? Kun je benoemen welke passie of drijfveren daaronder schuilen? Welke kernwaarden leidend zijn in wat je doet en wat je overbrengt? Hoe goed je in staat bent om met persoonlijk leiderschap te sturen op je doelen en het beste uit jezelf te halen?

Om mezelf van de nodige wijsheid te voorzien in dit domein heb ik me zowel eindeloos verdiept in non-dualiteit, als in de visies en gedachtenvorming die grote filosofen daar aan hebben geweid. Ook wat de moderne psychologie daarover te zeggen heeft is interessant. Inclusief de sociale psychologie. De ideeën die je op dit terrein vindt in zowel de moderne wetenschap als in oude spirituele lessen zijn duizelingwekkend en grenzeloos. Ik zou er nog tientallen blogs mee kunnen vullen, maar ik probeer het vooral praktisch te houden zodat het toepasbaar is in coaching, advies en filmproducties.

 

Zeggingskracht

Dit domein gaat over uitstraling en betekenisgeving van het beeld dat jij als persoon oproept naar de buitenwereld. Dan hebben we het vooral over beeldvorming met video en fotografie. De volgende vragen spelen hierbij een voorname rol:

  • Heeft jouw -non-verbale- boodschap impact?
  • Is het visuele plaatje wat je over jezelf toont sterk genoeg?
  • Straalt het uit wat het moet uitstralen?
  • Komt je verhaal goed in beeld en resoneert het bij de mensen die voor jou belangrijk zijn (en voor wie jij belangrijk bent)?
  • Zijn je teksten sterk genoeg om recht te doen aan wat je wilt overbrengen?
  • Heb je een goed gevoel voor timing?
  • Heb je een neus voor wat jouw doelpubliek graag wil waarnemen in termen van jouw waardepropositie, idealen, levensverhaal, missie enz?
  • Durf jij de sterkste kant van jezelf te laten zien?
  • Durf je uit te komen voor zaken waar in je kwetsbaar bent?
  • Ervaren mensen jou als een authentiek iemand?

 

Zeggingskracht is een fenomeen dat ik zelf sterk relateer aan de zogenaamde X-factor. Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat het iets is waardoor een beeld wordt opgeroepen dat onmiddellijk resoneert bij de ontvanger. Het pakt en het blijft ‘plakken’. Misschien herken je het als je in een museum bijna vastgeroest met je blik blijft plakken aan een kunstwerk. Het grijpt je aandacht, je kunt je er nauwelijks aan onttrekken. Het verklaren met woorden wat er in zo’n moment gebeurt lukt vaak niet.  Is het schoonheid,  symboliek, emotie? Zou kunnen. Maar dat is toch allemaal subjectief zul je denken? Ja en nee. Ik denk dat als er sprake is van een grote massa personen, die het gevoel heeft van gegrepen worden, dat je dan kunt spreken over een sterke zeggingskracht.

Ik had dat zelf jaren geleden in Parijs in het Louvre, toen ik oog in oog met de Mona Lisa stond. Niet omdat het een publiek opgedrongen noodzaak is om dit prominente werk te bewonderen, want dan spreek je over een conditionering. Het was puur mijn beleving, mijn observatie en interpretatie die betoverend werkten. Iedereen zal zoiets herkennen, niet alleen met objecten, foto’s, films maar ook bij het optreden van bepaalde personen. Als je het ziet, weet en voel je het meteen, dan komen daar geen worden meer aan te pas.

 

Profileren

Met dit begrip komen we op het vermogen om jezelf in een sociaal wenselijke context als fenomeen te laten zien op een manier die jou en je publiek het meeste voordeel oplevert. Het is een beladen begrip met niet per se een positieve connotatie. Veel mensen verwarren het met zelfgenoegzaamheid, zelfverheerlijking, narcisme en dat soort zaken. Wat mij betreft hoeft dat niet zo te zijn, ik zie het liever als uiterst functioneel om jezelf op een voor je doelpubliek aantrekkelijke manier te weerspiegelen. En dat lukt vooral als het eerlijk en oprecht is.

Een mond vol, deze inleiding, maar laat duidelijk zijn dat het gaat over de vraag hoe je jezelf en alles wat aan jouw persoon gerelateerd is op de best mogelijke manier aan de wereld vertoont. Met als toevoeging: voor het doel en de missie die voor jou in het middelpunt staan. In het vakdomein van personal branding komen we dan uit op zaken als: attentiewaarde, bewondering, relevantie, interesse, betekenis.

De vragen die hierbij horen zijn dan: Heb je de moed om je zelf te laten zien in de vorm die je ten diepste bent. In een vorm die jouw doelen of idealen ondersteunen? Een vorm die indruk maakt op je doelpubliek? Beschik je over vaardigheden waarmee je die beoogde zelfexpressie aan de dag kunt leggen? Heb je op een professionele manier werk gemaakt van het presenteren van het (norm-)beeld rondom jouw persoon, je waardepropositie of idealen of wat je ook maar wilt laten zien. Idealen zijn mooi maar de vraag is altijd:  hoe maak je dit relevant voor  je doelpubliek? Dus: hoe ga jij daarmee opvallen, wat laat je zien, hoe doe je dat op de meest effectieve en impactvolle manier.

 

Hoe breng ik dit alles zelf in de praktijk

Met mijn merken DeFilmVanJeLeven en ElevatorPitchOnline heb ik diensten ontwikkeld die volledig gebaseerd zijn op de bovenomschreven uitgangspunten. Daarin spelen deze drie factoren op de een of andere manier steeds een doorslaggevende rol.

Bij de biografische films die ik produceer draait het om het vastleggen van iemands identiteit op film. Dat gebeurt door de levensverhalen die iemand vertelt op de meest authentieke manier in beeld vast te leggen.

Met mijn andere merk, ElevatorPitchOnline, doe ik dat om mensen die hun eigen merk representeren, op de best mogelijke manier duidelijk te laten maken wat hun doelgroep mag verwachten. Ook in deze vorm van dienstverlening maak  ik gebruik van beeldvorming en dat heeft zowel een didactisch als een commercieel doel.

Didactisch: door reflectie op de beelden die ze van zichzelf zien. Commercieel omdat ze een tool in handen krijgen waarmee ze werken aan hun personal branding.

 

Wat maakt mij onderscheidend

Dit is een belangrijke vraag, een vraag die ik ook aan mijn klanten voorleg. Het antwoord hierop heeft altijd iets te maken met wat jij anders doet dan je concurrentie en iets dat de potentiële klant waarschijnlijk zal waarderen.

Mijn onderscheidendheid, zowel in ElevatorPitchOnline als in DeFilmVanJeLeven zit ‘m in de combinatie van mensen lezen, hun intenties vertalen in verhalen, daar zeggingskracht aan toevoegen en ze strategisch kunnen helpen om dit alles uit te rollen op een manier die succes oplevert.

 

Mensen lezen

Mensen lezen komt voort uit mijn grenzeloze belangstelling voor alles wat menselijk gedrag bepaalt. Ik blijk over een gunfactor te beschikken waardoor mensen mij dichtbij laten komen, waardoor ik in hun essentie beland. Dat is nodig want daar gebeurt het, daar ligt de identiteit en zoals ik al schreef, de identiteit is de kern van het merk waar alles mee begint. Dat betekent dus dat ik voorbij hun ego uitkom.

 

Vertaling in verhalen

Vervolgens is voor mij de kunst om wat naar bovenkomt uit de essentie  te vertalen in verhaallijnen die bruikbaar zijn in profielen, social media, website, videocontent en andere marketing communicatie instrumenten.

 

Strategie

Als derde punt speel ik ook nog een aardig potje mee als het gaat om strategie. Merkpositionering is voor mij alles behalve een saai woord. Op vele warme zondagen toen de grote massa naar Neerlands blonde stranden werd gelokt, vergaapte ik me aan vakliteratuur die me op dit vlak wijzer konden maken.

 

Alles-in-een-adres

Met mijn merken bied ik dus een one stop shoppingadres op gebied van identiteit-gerelateerde diensten. Daar vindt, ieder die dat wil, een breed portfolio in diensten in de trend van van public speaking, coaching, advies, copywriting, commerciële video content, strategie en de productie van prachtige biografische films

 

Einde nog niet in zicht

Om dat alles op te bouwen heb ik een lange leerschool achter de rug en dat is nog niet opgehouden. Dat leren strekt zich uit op aanvoelen, energie kunnen creëren, approaching.  Mijn onafgebroken werkervaring in het vakgebied van Human Resource management als ook mijn werk in Personal Branding en in het biografisch vakdomein geven me de senioriteit waarmee ik graag het verschil maak. Vier decennia aan dienstjaren hebben me een wereld aan inzichten en ervaringsdeskundigheid gebracht. Daarboven merk ik nog steeds een onstopbare drang om me in deze materie vast te bijten, met een passie die onuitputtelijk voelt. De combinatie van passie en vastberadenheid vormt misschien wel de belangrijkste motor achter mijn merken. En het voelt, ondanks een naderende AOW leeftijd,  nog niet dat dit snel zal gaan veranderen.