Sturen op Purpose

Een purpose gaat over je levensmissie. De reden van je bestaan. Datgene waarvoor je geboren bent. De ‘waarom doe ik wat ik doe vraag’ wordt hiermee beantwoord. Een purpose kun je uitschrijven in een tekst, dan heet het een mission statement, oftewel een missieformulering. Zowel grote multinationale ondernemingen  als kleinschalige bedrijven zijn er mee bezig. Nieuw in dit terrein zijn de toenemende eenmansbedrijven met een personal brand.

In deze blog vertel ik je meer over het nut van een purpose en waarom het jouw personal brand verder helpt. Ook lees je hoe je helderheid krijgt over je purpose met een merkopstelling.

Steeds meer mensen zijn benieuwd naar hun purpose

Het onderwerp ‘purpose’ wint aan belangstelling. Zeker ook bij kleinschalige bedrijven en eenpitters. Voor hun is het hebben en voelen van een missie echt belangrijk. Het biedt namelijk een intern kompas van waaruit het handelen kan worden  aangestuurd. Vanuit de purpose worden allerlei gewetensvragen van de personal brand beantwoord. Als het merk voor een moeilijke keuze staat geeft de purpose aan in welke richting gezocht moet worden.  Dat geeft een zekere rust. Doe vooral datgene wat je naar je gevoel hebt te doen en laat je niet verleiden tot zaken die te ver van je af staan. Je zou kunnen zeggen: een purpose houdt je op het rechte pad.

Wat is een purpose?

Er heersen nogal wat ideeën over het begrip levensmissie of purpose. Een van die verhalen is dat je als mens bij je geboorte al een missie mee krijgt. Vanuit de astrologie wordt dit in ieder geval al sinds mensenheugenis beweerd. Je wordt geboren om in het leven dat voor je ligt iets specifieks tot stand te brengen. Vanuit de vrije wil start je zoektocht en is het de kunst verbinding te krijgen met die purpose. Massa’s mensen geloven dat en zijn om die reden benieuwd naar hun zielenmissie. Natuurlijk wil je daar meer van weten.

Er zijn ook heel wat boeken over dit onderwerp geschreven en die vinden gretig aftrek. Willem Glaudemans is een bekend auteur die al menig boek over dit onderwerp verkocht heeft. Maar ook een als wat rationeler bekend staande auteur als Stephen Covey beschrijft het fenomeen en pleit er voor om goed te luisteren naar het innerlijk kompas. Daarnaast zijn er legio instanties die helpen om die missie voor je te vinden:  astrologen, mediums, numerologen, I Tjing consultants, grafologen, Human Design beoefenaars, tarotkaart deskundigen, zelfs instanties die beweren dat ze met hypermoderne kwantumtechniek antwoorden voor je vinden. Het aanbod is reuze, dus keuze genoeg.

Het zoeken naar een purpose gebeurt op alle schalen

Niet alleen voor zelfstandig werkend professionals maar ook voor werknemers in loondienstverband leeft deze vraag. Dat is ondermeer te merken aan het groeiend aantal loopbaanadviseurs. Ik kan het weten, want ik heb in een ver verleden de opleiding tot loopbaanadviseur bij Adriaan Hoogendijk gevolgd. En ik kan je verzekeren: daar staat het onderwerp, samen met de zielenmissie hoog genoteerd. En ik moet Adriaan nageven dat hij een prachtig curriculum aan tools heeft ontwikkeld om dit abstracte onderwerp handen en voeten te geven.

De meeste vragen die loopbaanadviseurs steevast krijgen zijn in beginsel existentieel, zoals: waar gaat mijn leven over? Wat is het doel van mijn bestaan? Wat is mijn roeping? Wat is mijn missie? Al in een vroeg stadium in het loopbaan adviestraject wordt dit onderzocht, omdat hier het fundament ligt voor de verdere stappen in het leven. Door een gesprek met een loopbaancoach krijgt de client antwoorden waarmee hij of zij verder kan.

Een missie als stuurinstrument

Grotere organisaties huren voor deze existentiële vragen geen loopbaanadviseur in, maar doen dat in het directieteam of management team. Soms wordt daar ook een externe, op dit terrein gespecialiseerde, partij bij gehaald die meedenkt in dit vraagstuk. De missie-vraag gaat over wie je ten diepste bent. In het verlengde daarvan komt vervolgens: wat kom je doen op deze aardbol? Je bestaan moet gerechtvaardigd worden met een doel, of in ieder geval met iets tastbaars waartoe je op Aarde bent. Als je dat eenmaal weet is het navigeren naar hogere doelen een stuk duidelijker.

De grote vraag is nu alleen nog: Hoe kom je er achter wat je levensmissie of purpose is? Welke indicatoren zijn er te onderscheiden? Welke bouwstenen liggen er aan ten grondslag? Wat moet je geloven over je eigen purpose?

Purpose is voor mensen en voor merken

Een belangrijk onderscheid is de vraag of iemand op zoek is naar een persoonlijke levensmissie of de purpose van zijn personal brand. Je persoonlijke levensmissie is iets anders dan de purpose van je merk. Die twee hebben weliswaar sterke raakvlakken, maar je mag ze niet verwarren. Wat je wel kunt doen is die twee relateren en je dingen afvragen zoals: voegt mijn personal brand iets toe aan mijn persoonlijke levensmissie? In theorie zou het prima kunnen dat iemand net zo goed in loondienst aan zijn levensdoel kan werken als via een eigen bedrijf. Dit zijn afgeleide vragen die prima in een merkopstelling kunnen worden getoetst. Daarover straks meer.

De merkopstelling als middel om je purpose te bepalen

Een methode om te werken aan je purpose is die van de Merkopstelling. Zelf maak ik deel uit van het Platform Merkopstellers dat onder leiding staat van de founding father van dit systeem Wim Jurg PhD. Vanuit dit platform is te zien dat de Purpose hoog scoort. Deze is zeer populair in de merkopstellingen die wij uitvoeren. Zeker bij degenen die zelf een merk vertegenwoordigen. Ze hechten veel waarde aan zowel een juiste formulering van de purpose als het ontdekken van wat werkelijk het meeste recht doet aan de bestaansgronden van dat merk.

Met een Merkopstelling gaat de intuïtie volledig aan

Wat is de betekenis van een Merkopstelling? Het principe en de dynamica van een Merkopstelling zijn hetzelfde zijn als die van een familieopstelling. In een familieopstelling onderzoek je bijvoorbeeld de onderliggende oorzaken voor familiekwesties. Met een Merkopstelling doe je dat voor een merk. Je kunt er dus ook de dieper liggende thematieken rondom een purpose mee onderzoeken. Dat doe je in een Merkopstelling door bepaalde onderliggende elementen van het merk te positioneren in het systemische veld. De onderlinge verhouding tussen deze elementen levert een dynamiek op waaruit cruciale informatie valt te destilleren. Gaandeweg het proces van de opstelling wordt voelbaar welke invloed die elementen hebben op de purpose.

Of de formulering van de purpose die opgesteld staat wel of niet goed is, kun je voelen aan de resonantie. In de merkopstelling is dat altijd heel goed voelbaar. De intuïtie wordt hierbij optimaal ingezet en die geeft onverbiddelijk aan of de gekozen omschrijving klopt met de waarheid. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen helder inzicht uit te genereren viel.

Spanningsveld tussen een formulering en de werkelijke intentie van een purpose

Volgens Wim Jurg blijft er altijd een zeker spanningsveld tussen de eigenlijke (echte) purpose (wat het leven met je voorheeft) en een geformuleerde purpose. Hoe echt iets is en wat onze persoonlijke ideeën daarover duiden, kan een spanningsveld opleveren. Dat komt omdat het menselijk redeneren niet alleen is gebaseerd op cognitieve informatie, maar voor een groot deel ook op onbewuste informatie. Met een merkopstelling wordt gebruik gemaakt van informatie uit het onbewuste deel. Daardoor kan met een Merkopstelling ook opheldering worden gegeven over het eerder genoemde spanningsveld.

Voorbeelden van vragen over de purpose

Om het nog iets concreter te maken geef ik enkele voorbeelden van purpose gerelateerde vragen Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van vragen die je in een merkopstelling zou kunnen inbrengen. Dit maakt al gauw duidelijk dat er een brede variëteit is aan vraagstellingen waar een merkopstelling geschikt voor is:

  • Welke keuze zou mijn persoonlijke levensdoel meer dienen: in dienst blijven van mijn eigen merk of een stap nemen in een bepaald organisatie waar ik hetzelfde werk in loondienst moet gaan doen?
  • Wat zou beter bijdragen aan mijn purpose: focus op een heel nauw omschreven specifiek marktsegment, of mijn diensten aan een veel bredere doelgroep aanbieden?
  • Wat is voor mijn levensmissie wezenlijke belangrijker: het me specialiseren in vaardigheid x of in vaardigheid y, of deze vraag voorlopig helemaal loslaten?
  • Welke levensmissie beschrijving komt dichter bij de waarheid: de formulering in statement x, de formulering in statement y of de formulering in statement z
  • In welke van de volgende bouwstenen kan ik het beste zoeken naar mijn purpose: mijn ambitie, mijn talent, of mijn familie afkomst.

Zelf een keer je purpose checken in een merkopstelling?

Mocht je na het lezen van deze blog meer willen weten over hoe een merkopstelling jou zou kunnen helpen met je personal brand en de daarbij horende purpose, dan mag je me bellen. Het zou zelfs kunnen zijn dat we jouw purposevraag al vrij snel kunnen onderwerpen aan een Merkopstelling. Dat zou zowel online kunnen als met een tafelopstelling. Je vragen mogen overigens ook op een ander terrein liggen dan die van de purpose. Er zijn onnoemelijk veel thematieken die je in een vraag kan voorleggen in een Merkopstelling. Ik zou zeggen, hou je niet in en maak je eigen lijstje met intrigerende vragen. Ik verneem ze graag.