Dat is mijn nieuwe specialiteit. Het afnemen van biografische interviews. Op de foto boven ben ik net klaar met zo’n biografisch interview. Ik doe het al acht jaar maar sinds april 2021 heb ik er een merk aan verbonden. DeFilmVanJeLeven. Biografische interviews zijn vraaggesprekken die in het teken staan van iemands levensloop. Wat er behandeld wordt in een biografisch interview en wat daarbij de juiste aanvliegroutes zijn, leest u in deze blog.

Maatwerk met vaste items

Maatwerk is het altijd, want iedereen is anders. Juist dat bijzondere in de mens is interessant. Maar er zijn enkele items die steeds terugkerend zijn. Dat zijn universele levensgebeurtenissen die veel impact hebben gehad op iemands levensloop. Dat kan zowel in positieve, neutrale als in negatieve zin zijn. Ik geef enkele voorbeelden:

  • Positief zijn het vinden van uw grote liefde, huwelijken, belangrijke diplomering, wereldreizen, de promoties, grote awards of onderscheiding, grote sportieve overwinningen, een gouden plaat.
  • Negatief zijn de momenten van afscheid van een dierbare, ontslag, een crisis, een ernstig ongeluk, een faillissement, een familieruzie of echtscheiding.
  • Neutraal dat zijn gebeurtenissen zoals: dingen in de hobbiesfeer, baanwisselingen, lidmaatschappen aan een vereniging, familie reünie, buurtverhalen, kabbelende vriendschappen, vakanties, terugkerende routines.

De biograaf is selectief

Selectief zijn in de keuze van het item wat besproken wordt is een belangrijke kwaliteit van de biograaf. Is hij niet selectief dan kan het al gauw fors uit de tijd lopen. Selectief zijn is een must. Een interview heeft een spanwijdte van 3 uur, alles wat het langer duurt gaat ten koste van kwaliteit. Dat heeft met vermoeidheid te maken, verslapping van concentratie en vertekening in het geheugen. Een interview is interessant om naar te kijken als zowel de biograaf als de geïnterviewde scherp zijn en met tegenwoordigheid van geest het verhaal tot stand brengen.

De lach en de traan horen beiden in de film

De lach en de traan mogen zeker niet ontbreken. Als er alleen maar vrolijkheid te zien is wordt er doorgaans geen realistisch beeld geschetst. Het leven is immers niet alleen de lach en vrolijkheid. Zonder traan zou de lach bovendien al snel aan waarde inboeten. Een biografische film vindt de perfecte balans tussen de lach en de traan. De biograaf is daarin een echte realist. Zijn insteek is overigens veel meer die van een journalist dan die van een coach of therapeut.

Geen therapie

Als de insteek meer is zoals een journalist, dan zal de biograaf deze rol scherp moeten bewaken. Een biograaf die per ongeluk in de rol van coach of therapeut stapt, loopt namelijk meteen in een valkuil. De film zou dan meer een therapeutische film dan een biografische film worden. Daarmee wordt doorgaans niet voldaan aan de verwachtingen. Een biografisch interview is geen therapie, daar is die niet voor bedoeld. Ook al heeft een biografische film wel vaak therapeutische effecten. Iemand die een biografisch interview ondergaat doorloopt namelijk veel herinneringen. Tegelijkertijd krijgt hij een ongekende hoeveelheid persoonlijke aandacht van de biograaf. Dat laat niemand onberoerd.

Kwartjes die vallen

Een van de dingen die wij als biograaf vaak bemerken is dat tijdens het biografisch interview allerlei kwartjes vallen. Puzzelstukjes die los zaten of ontbraken worden opeens ontdekt. Die kwartjes vallen, met dank aan de juiste interviewtechniek van de biograaf, op de goede plek. Een goede biograaf is er in getraind om af te wisselen tussen de affectieve en de cognitieve componenten. Daardoor ontstaat er ruimte bij de geïnterviewde, zowel in het hoofd als in het hart en de buik. In het hoofd zetelt het verstand, in het hart het geweten en in de buik het gevoel. Een goede biograaf weet op de juiste knoppen te drukken. Daardoor krijg je mooie afwisselingen in het levensverhaal.

De identiteit ontbloot

Een goede biografische film laat de hoofdpersoon zien zoals die is. Oprecht, ontwapenend en kwetsbaar. Als dat lukt wordt de ware identiteit ontbloot. De ware aard wordt zichtbaar. Dat maakt de film waardevol voor zowel de hoofdpersoon als de mensen die de film te zien krijgen. De biograaf prikt dus door de maskers heen. Waar hij tegen pantsers aanloopt zal de biograaf gaan bikken. Beetje als beton bikken. Eigenlijk is dat gewoon het ego een beetje opzij schuiven. De meeste geïnterviewden kunnen dit waarderen.

Familiegeheimen

Hoewel wij vaak horen dat er dingen verteld worden die nooit eerder verteld waren, is het niet onze bedoeling om familiegeheimen te ontfutselen. Als er al familiegeheimen zijn dan blijven die verborgen, tenzij de hoofdpersoon behoefte heeft om ze uit de doeken te doen. De biograaf zal dat niet forceren, omdat hij dan het risico loopt dat het gesprek ontspoort. Uitsluitend als het organisch en met volle medeweten van de hoofdpersoon toegestaan wordt, geeft de biograaf ruimte aan familiegeheimen. Maar als iemand die familiegeheimen liever mee het graf inneemt dan is daar alle begrip en respect voor.

Wanneer is een biografische film geslaagd

De biografische film is geslaagd als onze klant tevreden is. Liefst zien of horen wij natuurlijk ook dat de familierelaties van mening zijn dat de biografische film geslaagd is. Daarnaast, maar dat komt in de laatste plaats, hebben wij onze eigen standaarden voor een geslaagde biografische film. Voor ons is dat:

  • als de geïnterviewde echt het achterste van de tong laat zien,
  • als deze ontroert raakt door het vertellen van zijn eigen levensgeschiedenis,
  • als hij nieuwe perspectieven ziet voor lastige kwestie die aangeroerd worden.

Het proces vinden wij ook belangrijk, op zich heeft dat natuurlijk iets ernstigs, maar er mag zeker van genoten worden. Een biografisch interview waarin niet gelachen wordt leidt zelden tot een geslaagde biografische film.

Tot slot

U was al regisseur van uw eigen leven en dat blijft u ook als u er bij ons een film van laat maken. U weet me te vinden als u meer wilt weten of meteen een afspraak wilt maken.