Voor velen is het nog een nieuwe en ietwat onwennige ervaring: je levensverhaal vertellen aan een biografisch interviewer en dit gellijktijdig laten opnemen op video. Dit is precies waar mijn expertise ligt. Op de foto hierboven zie je mij aan het werk tijdens zo’n biografisch interview. Ik doe dit al tien jaar, maar sinds april 2021 heb ik er een merk aan verbonden: DeFilmVanJeLeven. Biografische interviews zijn gesprekken die draaien om jouw levenservaringen. In deze blog geef ik aan wat er bij komt kijken.

 

Maatwerk met terugkerende elementen

 

Elk interview is maatwerk, want iedere persoon is uniek. Juist de bijzonderheden van elk individu maken het zo interessant. Toch zijn er enkele elementen die altijd terugkomen. Dit zijn universele levensgebeurtenissen die een grote impact hebben gehad op iemands levensloop. Ze kunnen zowel positieve, neutrale als negatieve ervaringen omvatten. Hier zijn enkele voorbeelden:

 

Voorbeelden van positieve gebeurtenissen zijn het vinden van de grote liefde, huwelijken, geboortes belangrijke diploma-uitreikingen, wereldreizen, promoties, grote onderscheidingen, sportieve triomfen en gouden platen.

 

Negatieve momenten zijn onder andere het afscheid nemen van een geliefde, ontslag, crises, ernstige ongelukken, faillissementen, familieruzies of echtscheidingen.

 

Neutrale gebeurtenissen omvatten hobbygerelateerde zaken, carrièrewisselingen, huisdieren, lidmaatschappen van verenigingen, familiereünies, buurtverhalen, vriendschappen, verhuizingen, vakanties en terugkerende routines.

 

De selectieve rol van de biograaf

 

Het is van groot belang dat de biograaf selectief is bij het adresseren van de onderwerpen die besproken worden. Anders kan het interview al snel uitlopen en de kwaliteit ervan verminderen. Selectiviteit is essentieel. Een interview duurt 1,5 tot 3 uur, Een interessant interview om naar te kijken vereist dat zowel de biograaf als de geïnterviewde scherp en alert zijn om een boeiend verhaal te creëren.

 

Balans tussen lach en traan

 

Een biografische film mag de lach en de traan zeker niet negeren. Als alleen vrolijkheid wordt getoond, wordt er meestal geen realistisch beeld geschetst. Het leven bestaat immers niet alleen uit vreugde en blijdschap. Zonder tranen zou de lach bovendien zijn waarde verliezen. Een geslaagde biografische film vindt de juiste balans tussen deze emoties. De biograaf is hierbij een ware realist. Zijn rol is eerder die van een journalist dan van een coach of therapeut.

 

Geen therapie

 

Het is belangrijk dat de biograaf zijn werk vanuit een journalistieke bril bekijkt. Hij is nieuwsgierig en aandachtig en focust op een correcte en boeiende verslaglegging.  Het is zeker niet de bedoeling om in de rol van coach of therapeut te belanden. Dat neemt niet weg dat dit soort films een diepe indruk kunnen maken en soms therapeutische effecten kan worden toegeschreven. Tijdens een biografisch interview herbeleeft de geïnterviewde vele herinneringen. Ook komt soms een rode draad weer tot leven; ieder leven gaat ergens over en het zou vreemd zijn als dat niet duidelijk wordt in dit genre film.

 

Kwartjes die Vallen

 

Een opvallend fenomeen tijdens een biografisch interview is dat er nogal eens  “kwartjes” vallen. Puzzelstukjes die loszitten of ontbreken, worden  ontdekt. Dankzij de juiste interviewtechniek van de biograaf vallen deze kwartjes op de juiste plaats. Een goede biograaf is getraind in het afwisselen tussen inhoudelijk, feitelijke zaken en de emotionele belevingen die daarbij horen. Een goede biograaf weet op het juiste moment de juiste snaar te raken, wat leidt tot boeiende wendingen in het levensverhaal.

 

De identiteit wordt glashelder

 

Een geslaagde biografische film toont de hoofdpersoon zoals hij of zij werkelijk is. Als dit lukt, wordt de ware identiteit zichtbaar.  Dit maakt de film extra waardevol, zowel voor de hoofdpersoon zelf als voor degenen die de film bekijken. De biograaf doorbreekt daarbij waar nodig de maskers. Eventuele barrières worden zachtjes afgebrokkeld.

 

Onbekende familiegebeurtenissen

 

Hoewel we vaak horen dat er tijdens biografische interviews zaken worden onthuld die nog nooit eerder verteld zijn, is het niet onze bedoeling om allerlei familiegeheimen te ontrafelen. Als er inderdaad familiegeheimen zijn, blijven die verborgen, tenzij de hoofdpersoon de behoefte voelt om ze te delen.

 

Wanneer is een Biografische Film geslaagd?

 

Een biografische film wordt als geslaagd beschouwd als onze klant tevreden is. Het is natuurlijk ook mooi als we horen dat de familieleden onder de indruk zijn. Daarnaast hebben we onze eigen maatstaven voor een succesvolle biografische film:

  • Als de geïnterviewde zich op zijn gemak en zich uitgenodigd voelt om te vertellen wat verteld mag worden,
  • Als de geïnterviewde zichzelf helemaal herkent en erkent in zijn of haar film
  • Als de geïnterviewde nieuwe zijn of haar film met trots en tevredenheid wil delen met familieleden en vrienden.

Het proces zelf is ook belangrijk. Hoewel het natuurlijk een serieuze aangelegenheid is, mag er ook van genoten worden. Een biografisch interview waarin niet gelachen wordt, leidt zelden tot een geslaagde biografische film.

 

Tot Slot

 

U was altijd al de regisseur van uw eigen leven, en dat blijft u ook wanneer u ervoor kiest om bij ons een film van uw leven te laten maken. Vooraf heeft u natuurlijk al nagedacht over de grote lijnen in uw levensverhaal, de thematieken, belangrijke episodes, specifieke gebeurtenissen die veel impact hadden, of ervaringen met ontmoetingen die er toe doen of deden. Vooraf heeft u voor u zelf bepaald aan welk doel de film moet voldoen, welke componenten een plek gaan krijgen en wie de film te zien krijgen. Als klant bent u altijd selectief en dat is prima. Wij zeggen altijd: ga er vooral geen dingen behandelen waar u slapeloze nachten aan overhoudt, dat is zeker niet de bedoeling. De bedoeling is juist dat u er als hoofdpersoon van uw eigen film oprecht blij van wordt

Als u meer wilt weten of meteen een afspraak wilt maken, kunt u contact met mij opnemen. Ik sta graag voor u klaar.