Eerlijk is eerlijk: van de 100 mensen aan wie wij het voorleggen zegt slechts een klein percentage meteen ‘ja’. Dat vinden wij als filmmaker jammer, maar niet verwonderlijk. We weten simpelweg dat de angstdrempels om dit te gaan doen diep geworteld zitten. We zijn het ons vaak niet eens bewust waarom we liever een straatje om lopen als we met die vraag worden geconfronteerd. Onder de zeespiegel blijken vele drempels te liggen. Onze weerstand zit verborgen in het onderbewuste, terwijl het bewuste deel van ons brein meester is in het bedenken van allerlei argumenten waarom je het vooral niet moet doen. Maar de categorie mensen die over de schroomdrempels of wat voor drempel dan ook weet heen te stappen, weet zich beloond met een uiterst waardevolle film. Wij durven zelfs te beweren dat dit de mooiste film wordt die iemand ooit gezien heeft.

Stap eerst over die drempels heen

Klinkt simpel maar voor menigeen verre van eenvoudig. Hoe zit dat en hoe zijn die drempels ontstaan? Het antwoord zal je niet verbazen. Vanuit evolutionaire redenen willen wij als soort vooral één ding: overleven. En dat doe je niet door je kop boven het maaiveld uit te steken. Zeker niet door je levensverhaal op film te zetten. Je laten zien is bedreigend. Zo ziet ons onbewuste deel dat.

Duizenden jaren in de evolutie hield de mens zich schuil voor allerlei gevaar dat plotseling en van overal kon opduiken. Kop naar beneden, zo nodig plat op de grond, jezelf klein liefst onzichtbaar maken. Verre van ieder gevaar. 

Terughoudendheid kun je doorbreken

Van een sabeltandtijger win je het niet en die konden in 100.000-den jaren evolutie van onze soort overal vandaan komen. En toch maakt de evolutie kleine stapjes en staan steeds meer mensen het zich toe om hun biografische erfgoed te koesteren. Een biografische film is een mooi middel om dat vast te leggen. Intussen hebben wij heel wat bewonderende reacties mogen ontvangen voor ons biografisch filmwerk. Dat zijn de tekens dat er toekomst zit in het biografisch filmwerk. Er zijn steeds meer mensen die hun aanvankelijke terughoudendheid weten te beslechten en er aan beginnen.

Maar over het algemeen zijn de angstdrempels nog in de overhand en die vormen terughoudendheid. Dat er geen sabeltandtijgers meer rondopen doet er niet toe. Wij als biografische filmmakers kunnen veel, maar concurreren met evolutionaire krachten is een brug te ver. Er is dus iets anders nodig: geduld of het stimuleren van lef bij de twijfelaars.

Het vermogen om de eigen patronen uit het onderbewuste te doorbreken, is waar het echt op aankomt om die terughoudendheid te doorbreken. Vaak heeft dat te maken met het groeiend inzicht dat iemand het zich ‘gewoon’ waard vindt  om zijn of haar levensverhaal vast te laten leggen.

Biografische films worden toegankelijker

Ik hoef niet in een kristallen bol te kijken om te weten dat over 10 tot 20 jaar hele volksstammen daar anders over zullen gaan denken. Dat bewijst de recente geschiedenis al. Neem bijvoorbeeld al die social media, zoals Insta of LinkedIn: wie had 15 jaar geleden gedacht dat zoveel mensen, zoveel over zichzelf publiek zouden delen. Bijna iedereen is tegenwoordig op LinkedIn te vinden, met foto en al. Dat zijn de trends waar we mee te maken hebben en die gaan de komende decennia onze evolutie als soort ook nog verder bepalen. Stapje voor stapje. Straks is de stap naar een biografische film net zo toegankelijk als het maken van je profiel op LinkedIn.

Overwegingen om te beginnen aan een biografische film

Maar even terug naar het hier en nu, of, nog beter nog: naar uw visie als lezer van deze blog…..wat zouden uw overwegingen kunnen zijn om, net als Arthur op de foto boven, tot dat kleine percentage te gaan behoren dat volmondig ‘ja’ zegt tegen die biografische film?

We hebben een aantal redenen op een rijtje gezet waaraan u uw eigen ideeën kunt toetsen. Zo mogelijk zou u zelfs in de verleiding kunnen komen om uw levensfilm-aspiraties in een positiever daglicht te kunnen brengen. Kijk maar wat u er mee kunt. Hier komen ze:

1.U krijgt bij ons een professionele gesprekspartner

Iets kostbaars als uw persoonlijke levensverhaal laat u niet door de eerste de beste in kaart brengen. Dat vraagt professionaliteit en vertrouwen. Bij ons bent u gegarandeerd van een luisterend oor van een professionele gesprekspartner die 100% aandacht voor u heeft. Voor alles wat u te vertellen heeft. Behalve dat u serieus genomen wordt zorgen wij er ook voor dat het een plezierig proces wordt. Mede door de specifieke gespreksvoering zult u zich snel vertrouwd voelen met de interviewer. Wij zijn die warme deken en bij ons is uw verhaal vertrouwd. Als er al een zekere cameraschuwheid aan de orde was, dan verdwijnt die als sneeuw voor de zon door onze aanpak.

2. U zelf recht doen 

Er zijn massa’s mensen die zijn opgegroeid met het idee: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Of de spreuk uit de Bijbel: hoogmoed komt voor de val. Dit zijn opvattingen die niet bijdragen aan het gevoel van urgentie om eens zo’n biografische film te laten maken. Degenen die de sprong wel willen wagen zullen deze belemmerende overtuigingen meteen kunnen herkaderen. Het werkt super relativerend.  Meedoen getuigt van een stuk eerbetoon aan u zelf. U doet namelijk vreselijk veel recht aan uw leven door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen en de vele bijdragen die u heeft geleverd aan anderen. U komt daardoor, meer dan ooit, dichter bij aan wie u ten diepste bent en waar uw leven over gaat. Het leven is een zucht, het vliegt voorbij, dus je kunt maar beter op tijd zijn voor dit eerbetoon.

3. Reflectie die leidt tot bewustwording

De vragen die wij u voorleggen leiden tot herbeleving en bewustwording. Er worden diepere lagen bereikt in uw bewustwording waardoor nieuwe of andere inzichten ontstaan. Die inzichten bieden soms ook ruimte voor prachtige oplossingen waarmee ingesleten gedachtenpatronen nieuw perspectief krijgen. In de verhalen die u aan ons toevertrouwt zitten vaak puzzelstukjes die leiden tot een feestje van vallende kwartjes.

4. Een biografische film levert u een digitaal monument 

Heeft u eenmaal zo’n mooie film, dan wordt uw verhaal tijdloos. U bouwt met uw film een solide digitaal monument met eeuwigheidswaarde. Daardoor zullen herinneringen aan u bewaard blijven. De footprint van uw bestaan wordt tijdloos. U wordt nog meer memorabel.

U kunt hierin een boodschap achterlaten, ook aan mensen die buiten uw bereik in het dagelijks leven vallen. Omdat deze boodschap geen houdbaarheidsdatum heeft zal het ver over uw overlijdensdatum nog een plek hebben.

U doet de navolgende generaties in uw familie of andere mensen die u dierbaar zijn een groot, misschien wel een onbetaalbaar plezier. Heel vaak worden verhalen doorgegeven waar ze nog geen weet van hadden.

5. U kunt dankbaarheid tot uitdrukking brengen

Door de betekenisvolle momenten uit uw leven te memoreren zullen vele redenen boven water komen waar u dankbaarheid voor voelt. Dat kunt u tonen in de film. U ervaart de rijkdom die u is gegeven intensief,  en die rijkdom gaat vrijwel nooit over geld of materiele bezittingen. Dat gaat over wat het leven u geschonken heeft en wat u er mee gedaan heeft. De kansen, de ontmoetingen, het doorleven van tegenslagen en daar sterker uitkomen. Dankbaarheid is een emotie met een diepe heilzame uitwerking. Het uitspreken van dankbaarheid zal u een sensatie bieden die niet snel zal vervagen.

6. U gaat anders kijken naar negatieve levensgebeurtenissen

Soms zijn er oude ingesleten stukken die nog steeds in de weg zitten. Eerdere onverwerkte of onbegrepen emoties worden in biografische gesprekken losgeweekt. Alleen al door bepaalde zaken hardop uit te spreken en er verwondering over te voelen krijgen die een frisse wind, die ook nog eens uit een andere hoek waait. U gaat dingen die soms een beetje ongelukkig lagen een andere plek geven. U gaat anders kijken naar negatieve levensgebeurtenissen. Ze krijgen nieuwe aanhaakpunten en kans om alsnog op vruchtbare bodem terecht te komen.

7. Werken aan je biografie heelt oude wonden

De verbale reis door uw levensloop is een fantastische en unieke ervaring. U gaat gebeurtenissen beter zien, u legt verbanden, ziet prioriteiten. Dat komt deels doordat wij uw geheugen op een bepaalde manier prikkelen. Een herschikking van levensgebeurtenissen biedt een ruimte die helend werkt. Maar dat willen we ook niet te hard roepen omdat we niet het etiket van therapeut op ons geplakt willen krijgen.

Oude waardevolle herinneringen die van ver komen worden opgehaald kun je zien als een ruwe diamant. Sommige stukken glinsteren en andere zijn dof. De mooie kanten van uw herinneringen worden opnieuw in het licht gezet. De lelijke kanten worden gerelativeerd. De doffe plekken laten ook hun glans zien. Dat geeft een geweldig, bijna reinigend gevoel. Voorzover u dit nog niet wist zult u zien, of nog meer gaan zien: alles in het leven is relatief. The unbearable lightness of being valt u ten deel. De ondraaglijke lichtheid van het bestaan is een verademing….

8. Een biografie is een maatstaf voor persoonlijke groei

Een biografisch interview kunt u een beetje beschouwen als de peilstok van uw volwassenheid. Dat komt omdat uw zogenaamde opgebouwde wijsheid en kennis van zaken zich ontvouwen uw biografische film. Het terugkijken naar u zelf op de film zal veel met u doen. De meeste mensen die wij na het opleveren van de film spreken geven aan dat ze er door geraakt zijn. Hun zelfrespect en identiteit worden er door geprikkeld. Als u dit nog niet of te weinig deed, gaat u (meer) houden van uzelf. En als dit allemaal te serieus klinkt mag u het ook als volgt beschouwen: u gaat, zeg maar, zoals een spelend kind dat doet, meer genieten van uw eigen leven. U ziet waar u staat en in die zin is het een maatstaf voor uw persoonlijke groei.

9. Een biografische film als nalatenschap

Misschien is dit niet de meest opwekkende reden maar wij hebben klanten die een bijzondere reden hadden om de biografische film te laten maken: hun levensverwachting kende een horizon die nogal dichtbij stond. Dat had met gezondheidsredenen te maken. Een daarvan had nog jonge kinderen en dat was een extra stimulans. Zij wilde zeker stellen dat haar levensverhaal voor haar kinderen bewaard zou blijven.  Toen de film gemonteerd was en zij die onder ogen kreeg stroomde het tranen. Ze zei me letterlijk dat die film haar zielenrust gaf. Op die manier dient een biografische film ook het immateriële nalatenschap.

Een variant op deze is de tragiek van een oma die haar kleinkinderen niet mag zien. Dat komt in de beste families voor, maar als je er mee te maken krijgt geeft dat een onbeschrijfelijk, machteloos gevoel. Een gevecht dat je niet kan winnen en waar de ratio ver te zoeken is. Maar het gebeurt. En als je het dan toch belangrijk vindt dat je kleinkinderen te zijner tijd weten wie hun oma is of was…..dan is er geen betere oplossing dan een biografische film. Meer dan dit zal een nalatenschap in dit voorbeeld niet worden.

10. Een biografische film als cadeau

Tot slot, en dit is een beetje een open deur die u zelf al bedacht heeft waarschijnlijk, is het laten maken van een biografische film een geweldig geschenk dat je aan een dierbare kunt geven. U geeft niet alleen de ontvanger een prachtig geschenk, u zult er zelf ook blij van worden. Menigeen zou willen dat hij of zij een film van opa of oma hebben gehad.

Tja, we kunnen nog wel even doorgaan. Maar laten we hier het principe less is more huldigen. U mag uw eigen reden invullen. Belangrijk is dat u weet wat u wilt. Als u ‘nee’ zegt tegen ons aanbod, bedenk dan goed wat voor u de redenen zijn en vraag u vervolgens af: is dat echt zo? Als u ‘ja’ zegt, bent u ons held en straks ook voor uw familie. Het meedoen aan het project de FilmVanJeLeven zal net zo onvergetelijk zijn als uw leven.

Arthur MacGillavry is een mooi voorbeeld

Iemand die de stap naar het maken van een biografische film al gemaakt heeft is Arthur (foto boven). Hij is de 70 al ruim gepasseerd en heeft een bewogen leven. Zijn biografische film is helemaal te zien op onze website. Van angstig jongetje dat iedere dag in elkaar werd geslagen ontwikkelde hij zich tot een persoon die maatschappelijk gezien sterk in zijn schoenen staat en inmiddels geniet van de mooie dingen in het leven. Een reeks van geliefdes hebben zijn biografie mede bepaald. Een lange periode van burnout tijdens zijn werkzame leven leidde hem naar een zorginstelling in Oegstgeest waar hij ruim negen maanden therapie onderging. Zonder schroom vertelt Arthur hoe al die zaken hem gemaakt hebben tot de man die hij nu is.

Als u er klaar voor bent zijn wij dat ook. Kijk hier naar ons team en voel u welkom.