Hand met visitekaartje

Je bent er vrijwel je hele leven mee bezig. Zonder onderbreking. Het is een kostbare schat. Je investeert er dagelijks in en beschermt het met je leven. Je kunt gerust stellen dat het van levensbelang is. Waar hebben we het dan over? Het onderwerp waar ik de aandacht op wil vestigen, gaat over identiteit en het bijbehorende broertje: de biografie.

Identiteit en biografie: hand in Hand

Iedereen streeft een bepaald imago na vanuit verschillende rollen: als vader, moeder, zoon, dochter, opa, oma of als professional met een eigen praktijk. Voor ondernemers is identiteit van cruciaal belang. Het trekt klanten aan die bij jouw identiteit passen. Trouwe klanten voelen zich prettig bij jou, omdat je hun vertrouwen hebt gewonnen.

Personal branding: onthullen van je Identiteit

Voordat nieuwe klanten jou ontdekken, zijn ze onwetend over wie je bent. Personal branding gaat over het wegnemen van deze onwetendheid. Het betekent dat je je identiteit moet onthullen, strategisch en selectief, om een connectie te maken met je doelgroep.

Authenticiteit versus rolbewust acteren

Bij personal branding ontstaat vaak een spanningsveld tussen de rol die je wilt neerzetten voor een beoogd imago en de gevoelens die je als mens daadwerkelijk ervaart. Dit spanningsveld tussen authenticiteit en rolbewust acteren kan uitdagend zijn. Enerzijds wil je je ideale zelf presenteren om professioneel en aantrekkelijk over te komen, anderzijds is het essentieel om trouw te blijven aan je eigen gevoelens en waarden. Deze spanning kan leiden tot innerlijke conflicten en onzekerheid, vooral als de gepresenteerde rol niet helemaal overeenkomt met je ware zelf. Het vinden van een balans tussen deze twee aspecten is cruciaal voor een geloofwaardige en authentieke presentatie.

Zelfexpressie en het overwinnen van obstakels

Veel ondernemers vinden het lastig om zichzelf te presenteren. Ze twijfelen over wat ze moeten vertellen en of ze wel aantrekkelijk genoeg zijn. Maar effectieve zelfexpressie begint met het duidelijk maken waarom jij de juiste persoon bent voor je ideale klant. Het vraagt om nadenken, opschrijven, oefenen voor de spiegel en uiteindelijk voor de camera. En dan komt het moment om het echt te doen tijdens een netwerksessie of businessclub.

Authenticiteit versus rolbewust ‘acteren’

Bij personal branding ontstaat vaak een spanningsveld tussen de rol die je wilt neerzetten voor een beoogd imago en de gevoelens die je als mens daadwerkelijk ervaart. Enerzijds wil je je ideale zelf presenteren om professioneel en aantrekkelijk over te komen, anderzijds is het essentieel om trouw te blijven aan je eigen gevoelens en waarden. Deze spanning kan leiden tot innerlijke conflicten en onzekerheid, vooral als de gepresenteerde rol niet helemaal overeenkomt met je ware zelf. Het vinden van een balans tussen deze twee aspecten is cruciaal voor een geloofwaardige en authentieke presentatie.

Praktische Tips voor Balans

  1. Zelfreflectie: Neem de tijd om je eigen waarden en overtuigingen duidelijk te krijgen. Wat is echt belangrijk voor jou?
  2. Eerlijkheid: Wees eerlijk over je sterke en zwakke punten. Dit maakt je menselijker en toegankelijker.
  3. Feedback: Vraag om feedback van mensen die je vertrouwt. Zij kunnen je helpen een realistisch beeld van jezelf te vormen.
  4. Oefening: Oefen je zelfpresentatie in verschillende contexten. Dit helpt je om flexibeler te worden in het balanceren van authenticiteit en professionele rollen.

De kracht van retoriek

Retoriek is een krachtig hulpmiddel om je zelfexpressie vorm te geven en impact te maken. Het is vaak ondergewaardeerd, maar kan van onschatbare waarde zijn in je brandingstrategie.

Biografie als reflectie en groeimiddel

Er is een speciale categorie mensen die hun biografie uitschrijven en hier veel waarde aan hechten. Ik voeg daar graag een dimensie aan toe door biografische video’s te maken. Dit proces werkt zeer reflectief en brengt veel zelfinzicht naar boven. Het bewuste deel van ons denken wordt groter, en we begrijpen meer van onszelf op een bewust niveau.

Het belang van zelfinzicht

Zelfinzicht is onbetaalbaar. Het helpt je om gebeurtenissen uit je leven beter te begrijpen en relaties tussen oorzaak en gevolg duidelijker te zien. In een biografische film laat ik mijn hoofdrolspelers dit soort inzichten delen. Dit maakt hen wijzer en levert veel persoonlijke groei op.

De cirkel rondmaken

Het proces van biografisch werk helpt je om je identiteit beter te begrijpen en ervan te genieten. De tijd die we op deze aarde doorbrengen is kort, en het is prachtig om via biografisch werk meer inzicht te krijgen in je levensloop en identiteit.

Mijn merken: Elevator Pitch Online en De Film van je Leven

Met mijn beide merken richt ik me op een groot deel van de onderwerpen die in deze blog genoemd worden. Ik ben ervan overtuigd hoe beter, authentieker en gemakkelijker iemand zich durft te tonen aan de voor hem of haar relevant buitenwereld hoe groter de kans op succes. Succes in het leven, succes als persoon, als merk, als wereldburger.

Ik gebruik film, fotografie, tekstproducties en retoriek om mensen te helpen hun identiteit te ontdekken en te presenteren. Soms is dat presenteren strategisch, met name voor personal brands. Maar voor iemand die een persoonlijke film met zijn levensverhaal wil valt die strategische reden meestal weg. Dan gaat het echt om de levensgeschiedenis en het eerlijk weerspiegelen van de identiteit. Wat het doel ook is, ik doe het graag en maak er altijd een uitkomst van die mijn klant een gelukkige mens maakt.