Tjee wat een vraag…? Het is nogal wat, jezelf expert noemen. Geldt ook voor mij. Waarom dan dit toch benadrukken met een blog? Zal ik proberen uit te leggen. En ik geef toe: ook ik moest me over een drempel heen zetten om dit alles op te schrijven.

Aanleiding

Kort geleden werd ik benaderd door een HBO studente die moest afstuderen op een project over de profilering van de afdeling Facilitair bij een grote gemeente. Helemaal in mijn straatje, deze vraag. Ik heb immers zelf tientallen jaren moeten strijden voor het imago van een stafafdeling. Het lot van veel stafafdelingen is dat zij in de ogen van hun afnemers alleen maar fouten maken. Interne klanten vinden wat goed gaat normaal en dat vergeten ze. Wat fout gaat dat irriteert, knaagt en blijft hangen. En de afdeling zelf is vaak vooral bezig met het wegwerken van de dagelijkse besognes en met het blussen van brandjes. Veel minder met hun imago of reputatie. Dus: hoe zet je jezelf als stafafdeling goed op de kaart? Dat is een extreem goede vraag die meer stafafdelingen zich zouden moeten stellen.

‘Wat maakt hem een expert?’

Voor dit onderzoek kwam deze afstudeerder enkele maanden geleden dus bij mij terecht. Ze had via Google gezocht naar een profileringsexpert. Toen ze me belde en dit uitlegde was ik natuurlijk in mijn nopjes. Mijn SEO werkte, wel zo prettig.

Uiteraard heb ik deze studente zo goed mogelijk geholpen met haar vraag. Mijn antwoord werd verwerkt in haar eindscriptie. Maar nu komt het. Ik werd kortgeleden opnieuw benaderd door haar. Haar scriptie was goedgekeurd en ze zou deze de volgende dag moeten verdedigen. Een van de punten die daarbij getoetst zou worden was de vraag waarom Rob Overgaauw, de man die zij had geconsulteerd, een profileringsexpert is.

Ik dacht meteen: die vraag zouden meer zogenaamde experts moeten krijgen want dan word je echt uitgenodigd om dit te gaan verklaren. Het is een reality check en zo heb ik het ook ervaren. Graag deel ik jou als lezer in het antwoord dat ik heb teruggegeven aan deze studente. Waarom ik dat doe is deels ook om voor jou te verhelderen met wie je te maken krijgt als je met mij zaken gaat doen. Dus: waarom zou Rob Overgaauw zich een profileringsexpert (mogen) noemen? Ga er maar aan staan…Om deze vraag goed te beantwoorden koos ik er voor om iets over mijn dagelijkse bezigheden te vertellen, mijn ervaringen, mijn studies en trainingen en vooral mijn eigen leermomenten.

Uitleg over mijn doelgroep

Mijn praktijk voer ik onder de naam ElevatorPitchOnline en ik specialiseer me met dit merk op het helpen positioneren en profileren van zelfstandig ondernemers. Ook zo nu en dan voor professionals in loondienst. Met name het deel dat betrekking heeft op zelfpresentatie heeft mijn aandacht. Waarom dat zo is heeft een persoonlijke aanleiding, daar lees je verder op meer over. Maar één ding staat vast, om dat goed te kunnen, dat zelfpresentatie stuk, moet je jezelf goed kennen. Je bewustzijn van je bestaan is essentieel.

Altijd weer die communicatie

Behalve zelfkennis en bewustzijn komen er ook aardse zaken als communicatie om de hoek kijken. De gave om helder te communiceren over je toegevoegde waarde is essentieel als je een merk runt. Wie goed op een rijtje heeft staan wat dat is en dat ook goed weet te verwoorden is al heel goed op weg. Hetgeen je communiceert zal geloofwaardig moeten overkomen en interesse wekken. Het moet resoneren en dat lukt alleen als je loepzuiver communiceert vanuit alle registers die je in je hebt.

Dit is het hart van mijn praktijk en waar alles om draait. En om me op dit uitgebreide terrein te bekwamen en als coach/trainer/adviseur te kunnen functioneren heb ik het nodige bestudeerd en ervaring in de praktijk opgedaan. Ook ben ik regelmatig zelf gecoacht op dit gebied. Ik zal enkele belangrijke punten uit mijn curriculum op een rijtje zetten.

Arbeidsmarktcommunicatie

In 1990 rondde ik de HBO-opleiding Arbeidsmarktpolitiek Personeelsbeleid af. Na 30 jaar als HR professional te hebben gewerkt in een reeks van managementfuncties heb ik het nodige geleerd over gedragsmeting en sturing. Performance management en performance behavior zijn daarin sleutelwoorden. Deze kennis gebruik ik volop in mijn eigen praktijk.

De opgedane HR-ervaring in de periode van 1981 tot 2011 blijkt van groot nut te zijn in mijn huidige praktijk. Daarnaast heb ik veel aan zelfstudie gedaan op gebied van marketing en branding en heb ik de nodige korte trainingen gevolgd over menselijk gedrag en het beïnvloeden daarvan.

Loopbaanadvies

Bij Hoogendijk volgde ik rond de eeuwwisseling een post-HBO opleiding tot Loopbaanadviseur. Die studie gaat diep in op het arsenaal aan instrumenten dat ingezet kan worden in de eigen praktijk. Denk daarbij aan de elementenvierhoek, het enneagram, biografisch werk en gesprekstechniek om diepere drijfveren te exploreren. Ik vond het een adembenemende opleiding waarin ik volledig werd klaargestoomd voor het coaching vak.

Concept & copy

Reclame en branding fascineert me al ruim 10 jaar. Via zelfstudie heb ik me verdiept in de wereld van reclamebureaus, consumentenpsychologie en communicatie. HR denkt sterk in inside-out, terwijl de marketing wereld dit andersom doet: outside in, oftewel eerst bedenken hoe je klant kijkt, die klant nummer één maken en dan pas kijken hoe je daar op inspeelt met je dienst.

Persoonlijkheidsdiagnostiek

Bij SHL heb ik kort na de eeuwwisseling een training gedaan in persoonlijkheidsonderzoek en diagnostiek (OPQ 32i). In de tijd dat ik een uitzendbureau voor Secretaressen oprichtte, testte ik met deze methode vele tientallen kandidaten. Dit hielp mij om  een ‘verkoopbaar profiel’ op te stellen en ze voor te dragen aan een opdrachtgever als match. Ik herinner me vooral de positieve kanten van die testen.

Management Drives

Bij Management Drives ging ik nog een stap verder. Daar ben ik destijds opgeleid in drijfverentechniek waarin Spiral Dynamics de motor is. Met die methode leer je echt mensen lezen. Waardevol was voor mij vooral hoe je kernwaarden en overtuigen kan relateren en herkennen in zichtbaar gedrag. De van nature gegeven neigingen zijn indicators van hoe iemand doorgaans reageert op specifieke impulsen. Het geeft aan waar mensen energie uithalen, maar ook waar ze energie op verliezen.

Trainingen in het onderbewuste

Aanvullend op Management Drives heb ik trainingen gevolgd op gebied van onderbewuste processen, zoals NLP, Psych K (afkomstig van de celbioloog Bruce Lipton) die ik bij dr. Hans Vrijmoeth heb gevolgd en de Silva methode. Silva gaat sterk in op de werking van het brein en hoe je daar zelf invloed op kunt uitoefenen. Ook merkopstellingen valt in deze categorie, daarover straks meer.

Recent volgde ik de training Karakter Psychologie, gegeven door Yvette Heutes Meursing. Deze training heeft raakvlakken met het Enneagram, de Jungiaanse theorie en drijfveren en gaat iets dieper in op de diagnostiek en het verhelpen van trauma’s.

Aangezien mijn levenspartner biodanza docent is ontkwam ik er niet aan om ook deze tak van sport te gaan praktiseren. Via dans en bewegen ontdek je dan dat je als mens uit meer dan een denkend hoofd bestaat. Het voelen was in mijn leven lange tijd achtergesteld gebied maar sinds ik biodanza beoefen (2012) is dat fundamenteel veranderd. Grappig genoeg is de Vereniging Biodanza Nederland ook een klant van me geworden, ik help om het merk een sterker aanzien te geven en meer instroom te genereren.

Online marketing

Ik ben jarenlang zelf gecoacht door professionals op gebied van persoonlijke effectiviteit en marketing online en sales. Marketing online is een snel groeiend vakgebied waarin iedere dag nieuwe ontwikkelingen (tools en trends) worden gemeld. Deze ontwikkelingen probeer ik zo goed mogelijk bij te houden.

Sales is iets dat ik als HR professional nooit had meegekregen en toen ik me er in ging verdiepen merkte ik dat er hele mooie overlappingen met HR zijn. Sales is namelijk het vakgebied waar de praktische psychologie (net als HR) heel fundamenteel wordt toegepast.

Online marketing is een vakgebied dat heel snel in belangstelling groeit en zeker in combinatie met personal branding grenzeloos interessant is. Het bedenken en het lef hebben om allerlei relevante dingen over jezelf, je merkidentiteit, te verkondigen vraagt nogal wat.

Retoriek

Linguïstiek en taalvaardigheid zijn essentiële factoren als het aankomt op profilering en zelfpresentatie. Daarom is het vakgebied van Retoriek voor mij ook het bestuderen waard geweest en nog. Het Ethos, Pathos en Logos bieden in deze tijd nog steeds zeer waardevolle aanknopingspunten om te leren hoe je kunt leren een goede spreker te worden.

Iets minder klassiek, maar zeker ook interessant in deze context, zijn de technieken van de inmiddels befaamde Ted X Talks, waarin storytelling, framing techniek en andere stijlfiguren belangrijke componenten zijn. Ook daar heb ik menig studie-uur aan gespendeerd. De vele keren dat ik zzp ‘ers op de bühne hun duizend doden zag sterven tijdens hun pitchmoment werd ik bevestigd in mijn toegevoegde waarde. Ik zag dat er nog een wereld te winnen is.

Keynotes

Bij de Rabobank krijg ik sinds 2014 podium als een van hun vaste gastsprekers in evenementen voor MKB-ers en ZZP-ers. De Rabo bank wil voor deze doelgroepen een interessante partij zijn en organiseert daarom regelmatig lokale netwerkbijeenkomsten. Op die manier heb ik honderden mensen in aanraking gebracht met de pitchologie, persoonlijk profileren en hoe je van je IK een merk kunt maken.

Merkopstellingen

Een ander fenomeen waarin ik me verdiep is het werk met opstellingen. Die kun je behalve op families ook op merken toepassen. Bij Wim Jurg Ph.D heb ik de Basisopleiding Merkopstelling gevolgd waardoor ik nu een merk op de kleinste details kan doorgronden. Wat dat oplevert is het ontdekken welke uitwerking een voorgenomen interventie kan hebben op het succes van het merk.

Videoprofileren

Sinds 2011 verdiepte ik me met het merk elevatorpitchonline.nl in het maken van pitchfilms, vooral voor professionele kenniswerkers en kleine bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Om zo’n film te kunnen maken zul je behalve iets moeten snappen van beeldtaal ook diep moeten duiken in de persoon van de pitcher en een passende salesstory kunnen ontwerpen.

Met video geef ik het begrip Personal Branding een extra dimensie. Ik begeleid, train en regisseer mensen voor de camera om de beste pitchperformance te geven. Dat leidt tot een wervende film en een geweldig reflectie instrument. Geen medium of tool geeft directere aanwijzingen over hoe je overkomt dan een film waarin jezelf te zien bent.

Als een film goed genoeg gemonteerd wordt (heb ik ook moeten leren)  kan de klant deze inzetten als marketing tool. Naar mijn mening is er geen beter salesmiddel dan een goed geproduceerde pitchfilm die 24/7 jouw persoonlijke (commerciële) boodschap uitzendt.

Maakt dit je dan ècht een profileringsexpert?

Of ik dus een echte profileringsexpert ben? Tja, dat blijft natuurlijk de vraag. Ik heb er nooit een examen afgelegd om die titel te gebruiken. Evenmin is het een beschermde titel. Iedereen kan zich expert noemen. De beste manier om dit te verifiëren is misschien nog wel om het te vragen aan mensen die mijn klant geweest zijn. Zij kunnen dit eigenlijk het best beantwoorden. 

Het onderwerp profileren en alles wat daar mee samenhangt houdt me al vele jaren in haar greep. Het is een passie geworden, die van binnenuit komt. Die passie heb ik omgezet in een eigen praktijk waarin ik coach, adviseer en lezingen geef. Dat doe ik met hart en ziel. Dat is misschien wel de belangrijkste maatstaf om ergens expert in te worden.

Het antwoord op de dankbare vraag van de studente die mij via Google vond werd als bevredigend beschouwd. Haar scriptie werd goedgekeurd en het diploma is inmiddels uitgereikt.