Aanleiding

Profileringsexpert. Dit woord in mijn website triggerde een HBO-studente die afstudeerde met een project over de profilering van de afdeling Facilitair bij een grote gemeente. Ze zocht naar een profileringsexpert om haar te adviseren bij haar scriptie en kwam bij mij terecht.

Het onderwerp dat zij behandelt ligt mij na aan het hart, omdat ik jarenlang heb gestreden voor het imago van de reeks HR-afdelingen waar ik zelf leiding aan mocht geven.

Vaak worden stafafdelingen gezien als de bron van problemen, terwijl de positieve zaken als vanzelfsprekend worden beschouwd. Dit leidde tot de vraag: hoe zet je een stafafdeling goed op de kaart? Dit is een cruciale vraag die vele afdelingen zouden moeten stellen.

Waarom ik?

Toen ze me vertelde dat ze me via het zoekwoord Profileringsexpert vond, was ik natuurlijk in mijn nopjes. Mooi bewijs dat mijn SEO inspanningen vruchten afwerpen!

Gelukkig kon ik haar met haar vragen ook goed helpen. Mijn antwoorden werden opgenomen in haar scriptie die ze inleverde.

Kort daarna benaderde ze me opnieuw. Een van de vragen die ze voor haart verdediging moest beantwoorden was: waarom ik als profileringsexpert werd beschouwd en dit woord kon valideren.

Deze vraag zette me aan het denken en gaf aanleiding tot een reality check.

Graag deel ik hier (kernachtig) mijn antwoord om te verduidelijken waarom ik mezelf een profileringsexpert durf te noemen.

Mijn achtergrond:

Ik voer mijn praktijk onder de naam ElevatorPitchOnline, waar ik zelfstandig ondernemers en soms professionals in loondienst help met hun positionering en profilering. Zelfpresentatie staat centraal, en dit komt voort uit persoonlijke motivatie. Om effectief te zijn in zelfpresentatie, moet je jezelf goed kennen.

Communicatie:

Naast zelfkennis is heldere communicatie over je toegevoegde waarde essentieel. Wie dit goed kan verwoorden, is al op de goede weg. Wat je communiceert moet geloofwaardig zijn en resoneren met je doelgroep. Dit is het hart van mijn praktijk.

Mijn Expertise:

 • Opleidingsachtergrond: In 1990 heb ik de HBO-opleiding Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid afgerond. Gedurende 30 jaar in HR-managementrollen heb ik veel geleerd over gedragsmeting en prestatiemanagement, kennis die ik nu in mijn praktijk toepas.
 • Loopbaanadvies: Rond 2000 heb ik een post-HBO-opleiding tot Loopbaanadviseur gevolgd bij Hoogendijk, wat diep ingaat op instrumenten zoals het enneagram, de elementenvierhoek, zelfsturend vermogen, het talentspel en biografisch werk.
 • Marketing en Branding: Mijn interesse in reclame en branding leidde tot zelfstudie in consumentengedrag en communicatie. HR denkt inside-out, terwijl marketing outside-in denkt.
 • Persoonlijkheidsdiagnostiek: Training in persoonlijkheidsonderzoek en diagnostiek (OPQ 32i) hielp me om kandidaatprofielen te begrijpen en te matchen met functies. Opleiding in Motivational Drives en Spiral Dynamics leerde me kernwaarden en gedrag te lezen en relateren.
 • Onderbewuste Processen: Training in NLP, Psych-K, en de Silva Methode verdiepten mijn begrip van het onderbewuste en de invloed daarvan op gedrag en branding.
 • Biodanza en persoonlijke Groei: Sinds 2012 beoefen ik (als echtgenoot van een docent in dit gebied) Biodanza, wat mijn begrip van de mind-body connectie heeft verrijkt.
 • Online marketing: Regelmatige coaching in online marketing en sales heeft me op de hoogte gehouden van de nieuwste trends en tools, wat cruciaal is voor personal branding.
 • Retoriek en communicatie: Studeren van retoriek, inclusief technieken van TED Talks, heeft mijn vaardigheden in zelfpresentatie verbeterd.
 • Publiek Spreken en Keynotes: Sinds 2014 ben ik gastspreker voor Rabobank, waar ik honderden mensen heb ge├»nformeerd over personal branding en elevator pitches.
 • Branding Workshops: Training in merkopstellingen stelt me in staat om merken diepgaand te analyseren en verbeteren.
 • Videoprofilering: Sinds 2011 maak ik pitchfilms, wat een extra dimensie geeft aan personal branding. Ik begeleid, train en regisseer mensen om de beste pitchperformance te leveren.

Conclusie: ben ik echt een profileringsexpert?

Of ik een echte profileringsexpert ben, is uiteindelijk aan anderen om te bepalen. Ik heb geen examen afgelegd voor deze titel; het is geen beschermde titel. De beste validatie komt van mijn klanten. Profilering en alles wat daarmee samenhangt is een passie die ik heb omgezet in mijn praktijk. Deze passie, samen met mijn ervaring en kennis, is misschien wel de belangrijkste maatstaf voor mijn expertise.

De scriptie van de studente werd goedgekeurd, en haar diploma is inmiddels uitgereikt, wat voor mij een bevestiging is van mijn waarde als expert in profilering.