Tot deze blog werd ik geïnspireerd door een bureau in Wassenaar. Als de statuur van hun pand kenmerkend is voor het succes dan vergaat het ze daar niet slecht. Maar onroerend goed is natuurlijk geen harde graadmeter voor de kwaliteiten van hun dienstverlening. Op hun website wagen ze zich aan een statement die me intrigeerde: “De moderne headhunter”. Alle artikelen of nieuwsgaring die betrekking hebben op de onderscheidenheid van professionele bemiddelaars in menselijk talent boeien mij automatisch al. Waarom? Omdat ik vind dat er maar weinigen in staat zijn uit te leggen wat hun precieze toegevoegde waarde is.

En dat is nu weer precies waar ik mij met mijn elevatorpitch online bezig mee houd. Ik pretendeer namelijk dat ik mijn klanten help in het scherp stellen daarvan, dus dat schept verwachtingen. Evenals het artikel over de moderne headhunter pretentie heeft en verwachtingen schept. Daar houd ik van. Bij het doorspitten van het artikel wordt duidelijk dat het beschikken over een old boys netwerk geen unieke asset meer is. Iedereen kan tegenwoordig iedereen bereiken met behulp van de moderne media. Het vinden van kandidaten is dus klaarblijkelijk geen USP meer, geven ze zelf toe. En dus wordt die toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen van dit bureau gezocht in andere zaken. Bijvoorbeeld in de kwaliteit van het zoekprofiel en uiteindelijk de match. Dat je opdrachtgevers moet weten te inspireren tot het delen van hun business visies opdat de headhunter een verdiepingsslag kan maken in de succesfactoren van de vacante positie. Met een beetje goede wil kan de opdrachtgever op zijn beurt weer geïnspireerd raken door de headhunter, omdat deze hele zinnige dingen kan roepen om eventuele blinde vlekken onthullen. Maar ook heel boeiend is dat de nimmer uit te sluiten imperfectie van de geleverde kandidaat prima kan worden gecompenseerd. “Mooi toch, dan leveren we meteen een tweede persoon die in het team de gaten vult”. Origineel bedacht is het in ieder geval.

Die bemiddelingsbureaus blijven me fascineren. Mooi dat er nog steeds bestaansrecht voor hen is en dat het ene bureau er een pand op kan nahouden die in Versaille niet misstaat, terwijl collega bureaus aan het instorten zijn. Het geheim van het succes zit denk ik zelf in zaken als geloofwaardigheid, leveringsbetrouwbaarheid, trefzekerheid en misschien toch vakmanschap. Al blijft dat laatste voor vele beroepsbeoefenaars in deze branche moeilijk te definiëren. Het is in ieder geval mooi om de mythe in stand te houden in de HR business.