Drie invalshoeken voor uitleg Biografisch interview

Drie invalshoeken voor uitleg Biografisch interview

  Wat is een biografisch interview? In mijn vorige blog is deze vraag vooral vanuit de breedte beantwoord. In deze blog ga ik vooral focussen op drie specifieke perspectieven van waaruit je deze vraag kan beantwoorden: de theoretische kant, de technische kant en...
Wat vertellen biografische interviews

Wat vertellen biografische interviews

Dat is mijn nieuwe specialiteit. Het afnemen van biografische interviews. Op de foto boven ben ik net klaar met zo’n biografisch interview. Ik doe het al acht jaar maar sinds april 2021 heb ik er een merk aan verbonden. DeFilmVanJeLeven. Biografische interviews...
Waarom een biografische film?

Waarom een biografische film?

  Eerlijk is eerlijk: van de 100 mensen aan wie wij het voorleggen zegt slechts een klein percentage meteen ‘ja’. Dat vinden wij als filmmaker jammer, maar niet verwonderlijk. We weten simpelweg dat de angstdrempels om dit te gaan doen diep geworteld zitten. We...